Το φροντιστήριο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στα μαθήματα Online. Λόγω του κορωνοίου στο φροντιστήριο μας συνεχίζεται η διδασκαλία όλων των μαθημάτων Online. 

gallery/logo
gallery/2

 

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και το κόστος για 120 ώρες μαθημάτων 

συνολικά είναι  1200 ευρώ.

     Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθουν οι υποψήφιοι είναι:

1) Μαθηµατικά για Μηχανικούς Πίνακες, ορίζουσες. Επίλυση γραµµικών συστηµάτων (µε µέθοδο οριζουσών (Cramer), µε µέθοδο απαλοιφής Gauss, µε αντιστροφή πίνακα). Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα πινάκων. ∆ιαγωνιοποίηση πινάκων. Τετραγωνικές µορφές. ∆ιαφορικός λογισµός συναρτήσεων πολλών µεταβλητών (Μερικές παράγωγοι, Ολικά διαφορικά, Πεπλεγµένες συναρτήσεις, Ανάπτυγµα Taylor, Ακρότατα, Μέθοδος Lagrange). Ολοκληρωτικός λογισµός συναρτήσεων πολλών µεταβλητών (∆ιπλά, Τριπλά ολοκληρώµατα). Επικαµπύλια και επιφανειακά ολοκληρώµατα. Θεωρήµατα Green, Gauss, Stokes. Εφαρµογές (Υπολογισµός: εµβαδών, όγκων, µέσης τιµής, ροπών, κέντρου µάζας, ροπών αδρανείας, έργου δύναµης, παροχής, κυκλοφορίας).                      

2) Εισαγωγή στη Στατική Στοιχεία διανυσµατικής άλγεβρας. Ορισµός δυνάµεων και ροπών. Σύνθεση δυνάµεων και ροπών. Ισοδύναµα συστήµατα. Συνθήκες ισορροπίας. Βαθµοί ελευθερίας, τρόποι στήριξης στερεού σώµατος, κινηµατική αστάθεια. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά διατοµών, κέντρο βάρους, ροπές αδράνειας. Υπολογισµός αντιδράσεων στήριξης ισοστατικών φορέων. ∆ιαγράµµατα ελευθέρου σώµατος ισοστατικών φορέων. Ανάλυση επιπέδων ισοστατικών δικτυωµάτων, δοκών και πλαισίων. ∆ιαγράµµατα αξονικών δυνάµεων, διατµητικών δυνάµεων και ροπών. Βασικές έννοιες ισοστατικών φορέων στο χώρο. 

 

3) Στοιχεία Μηχανικής των Υλικών Ορθές και διατµητικές τάσεις, παραµορφώσεις. Ανάλυση τάσεων και παραµορφώσεων. Σχέσεις τάσεων-παραµορφώσεων. Θεωρίες αστοχίας υλικών. Εισαγωγή στις ενεργειακές αρχές. Μονοαξονική καταπόνηση (ράβδοι, δικτυώµατα). ∆ιαξονική καταπόνηση (κελύφη). Καθαρή διάτµηση (συνδέσεις). Πειραµατική µηχανική των υλικών. 

​​

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια  ΕΠΙΤΥΧΙΑ, Σοφοκλέους 7-9, 6ος όροφος e-mail: fr.epitixia@yahoo.gr   Τηλ. 2112166956