Το φροντιστήριο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στα μαθήματα Online. Λόγω του κορωνοίου στο φροντιστήριο μας συνεχίζεται η διδασκαλία όλων των μαθημάτων Online. 

gallery/logo
gallery/6

 

 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


 

 Έναρξη τμημάτων για τα ακόλουθα μαθήματα:
 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Μαθηματικά για οικονομολόγους 1- Έναρξή τμήματος από 18/10/2021

Στατιστική 1- Έναρξή τμήματος από 22/10/2021

 

ΔΕΟΣ

Μαθηματικά 1 - Έναρξή τμήματος από 18/10/2021

 

ΔΕΤ

Μαθηματικά 1 - Έναρξή τμήματος από 18/10/2021

Λύψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων- Έναρξή τμήματος από 22/10/2021

 

ΟΔΕ

Μαθηματικά 1 - Έναρξή τμήματος από 19/10/2021

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων - Έναρξή τμήματος από 20/10/2021

Ποσοτικές Μέθοδοι Στην Οικονομία Και Διοίκηση 2 - Έναρξή τμήματος από 19/10/2021

 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση 1- Έναρξή τμήματος από 20/10/2021

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων- Έναρξή τμήματος από 20/10/2021

Ποσοτικές Μέθοδοι 2 - Έναρξή τμήματος από 19/10/2021

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διακριτά Μαθηματικά - Έναρξή τμήματος από 21/10/2021

Μαθηματικά 1 - Έναρξή τμήματος από 19/10/2021

Υπολογιστικά Μαθηματικά  - Έναρξή τμήματος από 22/10/2021

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Πιθανότητες 1  - Έναρξή τμήματος από 20/10/2021

 

Μαθηματικός Λογισμός 1  - Έναρξή τμήματος από 22/10/2021

 

Γραμμική Άλγεβρα 1  - Έναρξή τμήματος από 23/10/2021

 

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση  - Έναρξή τμήματος από 23/10/2021

 

ΕΚΠΑ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαθηματικά 1  - Έναρξή τμήματος από 20/10/2021

Στατιστική 2  - Έναρξή τμήματος από 25/10/2021

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γραμμική Άλγεβρα  - Έναρξή τμήματος από 20/10/2021

Διακριτά Μαθηματικά  - Έναρξή τμήματος από 25/10/2021

Ανάλυση 2  - Έναρξή τμήματος από 21/10/2021

Πιθανότητες και Στατιστική  - Έναρξή τμήματος από 26/10/2021

 

ΠΑ.ΠΕΙ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Μθηματικά 1  - Έναρξή τμήματος από 21/10/2021

Στατιστική 1

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθηματικά 1  - Έναρξή τμήματος από 21/10/2021

Στατιστική 

Στοιχεία Μηχανικής των Υλικών

 

ΟΡΓΑΝΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μαθηματικα για Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά των Υπολογιστών

Μαθηματικός Προγραμματισμός

Πιθανότητες και Στατιστική

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Μαθηματικά 1

Στατιστική 1

 

ΕΜΠ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΙΧΑΝΙΚΩΝ

Μαθηματική Ανάλυση και Γραμμική Άλγεβρα

Μηχανική του Στερεού Σώματος

Αντοχή των Υλικών

Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία

Μαθηματική Ανάλυση

Αριθμητική Ανάλυση

Τεχνική Μηχανική

Μηχανική Ρευστών

Υδραυλικά Έργα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μαθηματικά Α1

Μαθηματικά Α2

Μηχανική Α

Μαθηματικά Γ

Μηχανική Γ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γραμμική Άλγεβρα

Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις Μιάς Μεταβλητής)

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

 

ΣΕΜΦΕ

Μαθηματική Ανάλυση 1

Μηχανική 1 (Στατική)

Μαθηματική Ανάλυση 3

Αριθμιτική Ανάλυση 1 

Μηχανική 3 (Αντοχή των Υλικών)

Πιθανότητες

Άλγεβρα και Εφαρμογές

 

 

 

 

    

         

    Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια  ΕΠΙΤΥΧΙΑ,  Σοφοκλέους 7-9, 6ος όροφος, Αθήνα (Μετρό Πανεπιστήμιο) 

    e-mail: fr.epitixia@yahoo.gr Τηλ. 2112166956