Το φροντιστήριο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στα μαθήματα Online. Λόγω του κορωνοίου στο φροντιστήριο μας συνεχίζεται η διδασκαλία όλων των μαθημάτων Online. 

gallery/logo
gallery/3

        Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΕΠΙΤΥΧΙΑ διοργανώνουν μαθήματα online για όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και για όλα τα τμήματα Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών της Ελλάδας. Τα μαθήματα online είναι η ιδανική λύση για τους φοιτητές που λόγω απόστασης δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα. 

 

      Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία των μαθημάτων όλων των σχολών και γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε η ύλη των μαθημάτων να γίνεται απόλυτα κατανοητή από τους φοιτητές. Το πρόγραμμα των μαθημάτων σχεδιάζεται αποκλειστικά από τους φοιτητές και τους καθηγητές και ο αριθμός των απαιτούμενων ωρών εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε φοιτητή.

 

 

 

 

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια  ΕΠΙΤΥΧΙΑ,  Σοφοκλέους 7-9, 6ος όροφος, Αθήνα (Μετρό Πανεπιστήμιο) 

e-mail: fr.epitixia@yahoo.gr   Τηλ.  2112166956