Το φροντιστήριο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στα μαθήματα Online. Λόγω του κορωνοίου στο φροντιστήριο μας συνεχίζεται η διδασκαλία όλων των μαθημάτων Online. 

gallery/logo
gallery/6

 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-


 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

       Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΕΠΙΤΥΧΙΑ είναι ένα φροντιστήριο για φοιτητές και σπουδαστές που επιθυμούν οργανωμένη, συνεπή και υπεύθυνη καθοδήγηση στα μαθήματα των σχολών τους και επιμέλεια προπτυχιακών-πτυχιακών-διπλωματικών-μεταπτυχιακών εργασιών και εργασιών εξαμήνου. Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΕΠΙΤΥΧΙΑ είναι πάντα δίπλα σας προκειμένου να αφομοιώσετε και να κατανοήσετε τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία, τα οποία θα σας οδηγήσουν σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα.

     Διδάσκουμε πανεπιστημιακά μαθήματα και επιμελούμαστε εργασίες που καλύπτουν όλο το εύρος των πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών, των τεχνολογικών ιδρυμάτων, των ιδιωτικών κολεγίων και του ΕΑΠ. Τα πανεπιστημιακά μαθήματα διδάσκονται στο χώρο του φροντιστηρίου, το οποίο βρίσκεται πλησίον μετρό Πανεπιστήμιο.

    Διαθέτουμε μια ομάδα συνεργατών-καθηγητών, οι οποίοι με την πολυετή εμπειρία τους έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν και στον πιο απαιτητικό φοιτητή. Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΕΠΙΤΥΧΙΑ έχει σαν στόχο μόνο την επιτυχία. Για αυτό είμαστε εδώ πρώτα από όλα για να σας διδάξουμε σωστά και να οργανώσουμε την μελέτη σας. Η επιτυχία στις εξετάσεις θα ακολουθήσει νομοτελειακά. Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας είναι άριστα, γεγονός που οφείλεται στην εξειδικευμένη και πλήρως καταρτισμένη ομάδα συνεργατών που διαθέτει το φροντιστήριο μας. Επιπλέον, ξεχωρίζουμε χάρη στην κατηγοριοποίηση των μαθημάτων με βάση το Ίδρυμα, τη Σχολή ή το Τμήμα, κάτι που συμβάλλει στην επίτευξη της επιτυχούς αντιμετώπισης των δυσκολιών και των απαιτήσεων του εκάστοτε φοιτητή και μαθήματος.

        Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΕΠΙΤΥΧΙΑ προσφέρουν:

  • Πλήρη κάλυψη της εξεταστέας ύλης
  • Επαναληπτικά μαθήματα
  • Οργάνωση μελέτης των φοιτητών
  • Επιτελείο έμπειρων καθηγητών

      Οι ώρες διδασκαλίας για τα φοιτητικά μαθήματα δεν είναι καθορισμένες. Ο αριθμός των μαθημάτων που θα χρειασθεί κάθε φοιτητής στηρίζεται στις πραγματικές του ανάγκες και ελλείψεις. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί για την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά αντικείμενα, πάντα με την φροντίδα και την εγκυρότητα του φροντιστηρίου μας.

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια  ΕΠΙΤΥΧΙΑ,  Σοφοκλέους 7-9, 6ος όροφος, Αθήνα (Μετρό Πανεπιστήμιο) 

e-mail: fr.epitixia@yahoo.gr Τηλ. 2112166956